Rudolph's Winter Wonderland is een samenwerking van Sjouke Boschma en Harco Bergman - Staatsbosbeheer

Telefoon: 0514 561888

Email: info@rudolphswinterwonderland.nl

Huisregels

- Op grond van de vergunning is het niet toegestaan de volgende zaken zelf mee te nemen: glaswerk, blik, plastic flessen, etenswaren, alcoholische dranken, vuurwerk, drugs, wapens en scherpe voorwerpen

- Consumpties mogen alleen genuttigd worden op het evenemententerrein. Bij het verlaten van het terrein is het niet toegestaan om flesjes of blikjes mee te nemen

- Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden op straffe van verwijdering van het terrein

- De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing en letsel die ontstaan op het terrein

- Er wordt geen alcohol genuttigd en verkocht aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel aan de leeftijd wordt aan jongeren tot 25 jaar om een geldig legitimatie gevraagd

- Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal worden de relevante goederen in beslag genomen, doen wij aangifte of dienen een klacht in en wordt u direct overgedragen aan de politie

- Het is verboden om drug in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen

- Door het betreden van ons festivalterrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden

- In geval van twijfel of discussie over deze huisregels of het (wan)gedrag van een bezoeker heeft/hebben de organisatie en/of door haar ingeschakelde personen altijd gelijk

- Er kan afgeweken worden van de aangegeven openingstijden door externe omstandigheden

- Voor meer informatie en de openingstijden kijk op: www.rudolphswinterwonderland.nl Bedankt voor uw medewerking namens de organisatie van Rudolph’s Winter Wonderland!

De huisregels worden ook zichtbaar gemaakt bij de ingang van het evenemententerrein.